ZS Dowspuda - absolwenci
Technikum - zawód technik rolnik
klasa IV A wychowawca mgr Urszula Piotrowska
1.
Baranowski Marcin
6.
Jabłońska Małgorzata
11.
Pietrewicz Rafał
2.
Bogdan Emil Maciej
7.
Jarmoszko Piotr
12.
Rant Michał
3.
Dorf Kamil
8.
Miłowicki Łukasz
13.
Wijas Paweł
4.
Górowski Michał
9.
Niedźwiecka Magdalena
 
 
5.
Haraburda Waldemar
10.
Nowakowski Paweł
 
 
Technikum - zawód technik ekonomista
klasa IV E wychowawca mgr inż. Tadeusza Basałaj
1.
Azarewicz Urszula
7.
Kosiorek Joanna
13.
Pawlukowska Edyta
2.
Bełbot Ilona
8.
Krzykwa Dariusz
14.
Pisarewa Marta
3.
Chodkiewicz Agnieszka
9.
Laszkowska Maja
15.
Pretko Paulina
4.
Grochowska Magda
10.
Lotkowska Monika
16.
Sulkiewicz Patrycja
5.
Jankowska Andżelika
11.
Masłowska Katarzyna
 
 
6.
Kłoczko Maciej
12.
Naruszewicz Maciej
 
 
Technikum dla Dorosłych - zawód technik rolnik
opiekun mgr Regina Nowalska
1.
Adamska Anna
6.
Kowalewski Kamil
11.
Oszmiański Rafał
2.
Boguszewski Jan
7.
Kraszewski Krzysztof
12.
Roif Beata Ewa
3.
Chodźko Adam
8.
Mieloch Krzysztof
13.
Skindzielewski Szymon
4.
Jakubowska Małgorzata
9.
Opanowski Piotr
14.
Wróblewski Dariusz
5.
Jakubowski Andrzej
10.
Oszmiański Mariusz
 
 
Szkoła Policealna dla Dorosłych - zawód technik rolnik
opiekun mgr inż. Jadwiga Ołdakowska
1.
Bartoszewicz Karol
10.
Kozłowski Piotr
19.
Pomian Sylwester
2.
Burzyński Krzysztof
11.
Kuźma Marcin
20.
Siłkowski Hubert
3.
Dobrytnio Beata
12.
Leśniewski Łukasz
21.
Smoleński Mateusz
4.
Falecka Angelika
13.
Łapszys Krzysztof
22.
Sokołowski Radosław
5.
Kalejta Henryk Mariusz
14.
Mroziewski Bartłomiej
23.
Szymborska Sylwia
6.
Kaplińska Monika
15.
Niedźwiecki Konrad
24.
Ziarko Kamil
7.
Kapliński Krzysztof
16.
Niedźwiecki Krzysztof
25.
Żukowski Sebastian
8.
Kosiński Andrzej
17.
Nitkowski Ryszard
 
 
9.
Kozłowska Elżbieta
18.
Płoszaj Sebastian